Στην ενότητα Βιογραφίες Φτεριωτών έχουν αναρτηθεί βιογραφίες συγχωριανών μας που ξεχώρισαν μέσα από τη προσφορά στο τόπο μας , από την εργασία τους ,η διαδραμάτισαν κάποιο ιστορικό ρόλο.
Εκτός από τα ιστορικά πρόσωπα της Φτέρης που δεν είναι στη ζωή θα συμπεριληφθούν και νεώτεροι μετά από εκδήλωση επιθυμίας μας και σχετική άδεια από μέρους τους.