Οικονομικός απολογισμός ανέγερσης των προτομών Τ. Κατσούδα και Ν. Φτέρη
                                ------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΤΟΜΩΝ Φτέρη 22/10/2015

Προς τους απανταχού Φτεριώτες - τισσες

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Μετά την επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς μας, αισθανόμαστε την ανάγκη, να προβούμε στον οικονομικό απολογισμό του έργου, ενημερώνοντάς σας, ως εξής:

Έσοδα

Κατατεθέντα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
1. Τράπεζα Εθνική: 6.640.00e
2. Τράπεζα Πειραιώς: 4.849.00e
3. Εις χείρας μας: 160.00e
Σύνολο: 11.649.00e

Έξοδα

1. Εξόφληση γλύπτη: Συνολικά (σε πέντε δόσεις) 10.300.00e
(Επωφεληθέντες της οικονομικής κρίσης, διαπραγματευθήκαμε στο μεσοδιάστημα σκληρά και κατεβάσαμε αρκετά την αρχική τιμή).
2. α). Στην Άνω Φτέρη 3/7/2015: Για παράθεση γεύματος σε γλύτη, Αντιδήμαρχο κ. Μπήτο, Τεχνίτη του Δήμου και Τοπικό Συμβούλιο: 90.00εe
β). Στην Κάτω Φτέρη 6/9/2015: Για καφέδες-αναψυκτικά
προσκεκλημένων κατά τα αποκαλυπτήρια: 130.00e γ). Για ταχυδρομικά τέλη (μερικώς): 110.00e
δ). Στην Άνω Φτέρη 6/9/2015: Για γεύμα επισήμων: 150.00e
ε). Στην Κάτω Φτέρη 12/10/2015: Για τοποθέτηση
προβολέα στο μνημείο Ν. Φτέρη 150.00e
Σύνολο 10.930.00e

Παραμένον υπόλοιπο ταμείου 720.00e, προοριζόμενο να διατεθεί για ευπρεπισμό και ασφάλεια (κάμερα παρακολούθησης) μνημείου Ν. Φτέρη.
Πέραν αυτών τα έξοδα εκτύπωσης των επιστολών, φάκελλοι και σφαραγίδα καλύφθηκαν εξ ιδίων υπό του Βασ. Γ. Ευσταθίου και συμπληρωματικά εκτυπωτικά υπό Κων. Β. Τσίφτη.
Επίσης γενικότερα ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη καλύφθηκαν τμηματικά με έξοδα Βασ. Δ. Σταμοκώστα και Γεωρ. Ι. Κωστούλα.
Για άλλη μια φορά η Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συγχωριανούς που έστερξαν οικονομικά και ηθικά την προσπάθειά μας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Η Επιτροπή

Σχολιάστε το άρθρο

Cancel or